CFU Danmark logo

Dataaftale med CFU Danmark

Den 25. maj 2018 træder EU’s databeskyttelsesforordning i kraft. Alle offentlige og private institutioner i Danmark skal efterleve forordningen, som erstatter den danske persondatalov.

EU’s dataforordning medfører en række skærpede krav til virksomheder og myndigheders håndtering af personoplysninger. Det er blandt andet et krav, at CFU Danmark indgår dataaftaler med hver enkelt institution, som ønsker at anvende services fra CFU.

CFU Danmark udvikler og driver en række undervisningsrelevante services og websites, som er afhængige af institutionsdata for at kunne yde den nødvendige service til vores brugere. Disse services og websites er:

 • mitCFU (www.mitcfu.dk)
  • E-bøger (ebog.mitcfu.dk)
  • ebogCFU (Android og iOS app)
  • CFU Film (iOS app)
 • Med Skolen i Biofgrafen (www.msib.dk)
 • Vurdigi (www.vurdigi.dk)
 • ProjektApp (www.projektapp.dk)
 • Dantek
 • HVAL (www.hval.dk)
 • Søg Smart (www.søgsmart.dk)

CFU Danmark gør brug af to UNI-Login webservices, WS22 og WS17-lille, der stilles til rådighed af Styrelsen for IT og Læring (STIL). Disse services giver udelukkende CFU adgang til lærere og elevers navne og klassetilhørsforhold. CFU Danmark får således ikke oplysninger om vores brugeres CPR-numre, mail-adresser m.m.

Vi anbefaler, at vores anmodning accepteres, så skolens lærere og elever ikke mister adgang til at benytte CFU’s services. Det er til en hver tid muligt for skolen/kommunen at trække godkendelsen tilbage.

Det er skolens/kommunens UNI-login-ansvarlige, der tildeler rettigheder til de services, CFU Danmark efterspørger med dataaftalen.

Databehandleraftale

Vi har i CFU Danmark udviklet en databehandleraftale vedrørende personoplysninger, som regulerer forholdet mellem CFU Danmark og de institutioner/kommuner, som bruger CFU’s ydelser. Databehandleraftalen skal anvendes, når CFU fungerer som databehandler for institutioner/kommuner, der er dataansvarlige.

Læs CFU Danmarks databehandleraftale her.

Hvis din skole eller kommune ønsker at indgå databehandleraftale med CFU Danmark, bedes du rette skriftlig henvendelse til:

CFU Danmark
dataret-cfu@ucc.dk
Emnelinje: Databehandleraftale

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte dit lokale Center for Undervisningsmidler. Find dit lokale center her.

Centre for Undervisningsmidler i Danmark har etableret et nationalt samarbejde om drift og udvikling af en række services og websites, bl.a. mitCFU, hvor du kan finde og bestille digitale og fysiske materialer til din undervisning.
Læs mere om CFU Danmark her.

mitCFU logo

I CFU Danmarks databeskyttelsespolitik kan du læse, hvordan vi i Centre for Undervisningsmidler behandler dine data.
Læs databeskyttelsespolitikken her.